ใครอยากรวยต้องสวดคาถานี้เลย ว่ากันว่าได้ผลเร็วทันใจและอาจจะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินได้มากขึ้น

คาถานี้ อาจจะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินได้มาขึ้น ยิ่งช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ทุกคนต้องขวนขวายหาทางออกทั้ง การงาน การเงิน ชีวิต ทุกท่านจะผ่านพันวิกฤติได้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล ทาน สมาธิ พยายามให้ครบท่านจะพบความสำเร็จสมปรารถนาทุกสิ่งอันเป็นบุญอย่างอัศจรรย์ !!

การสวดบูชาพระคาถาเงินล้านให้ได้ผล

1. ผู้สวดต้องเคารพพระพุทธเจ้า

และสวดบูชาพระรัตนตรัย สวดไตรสรณะคมณ์ และขอขมาพระรัตนตรัย

2. คนสวดต้องมีศีล

จึงควรอาราธนาศีลทุกวัน ยิ่งก่อนนอนสำคัญ ศีลจะอยู่กับทุกท่านตลอดเวลาที่หลับ ไม่ขาดแน่

3. คนสวดต้องทำบูญตักบาตรทุกวัน

หากไม่มีโอกาสให้จบเงินใส่บาตรเล็กๆ ใส่กระป๋อง และรวมไปทำบุญรอบเดียวอาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง

4. เมื่อสวดคาถานี้แล้ว ให้นั่งภาวนาคาถาเงินล้านจนสบายใจทุกวัน

คือตั้งเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง ทำจนจิตเป็นสมาธิ พอสบายใจแล้วก็ไปทำงานตอนเช้า หรือพักผ่อนในตอนค่ำ

5. ก่อนสวดอยากรวยได้..แต่ขณะสวดพระคาถาเงินล้านให้ลืมไปเสีย

ให้ทำจิตตั้งมั่น มีสมาธิดีเท่าไหร่ ยิ่งเห็นถึงพุทธบารมี อันประมาณหาไม่ได้จริงๆ

6. สวดก่อนนอนและตื่นนอน 9จบ วางจิตไว้กึ่งกลางกาย ช่วงหว่างอก

วางจิตนิ่งณ.จุดนั้น ภาวนาไปคิดว่าพระคาถาวิ่งลงไปที่จุดนั้น เหมือนมีพระพุทธองค์เสด็จมาประทับรับรู้ถึงการสวดของเรา

7. ท่านที่ทำงานประจำ หรือค้าขาย ก่อนเอาเงินเก็บตอนเย็น

หรือก่อนเอาเงินออกใช้ตอนเช้าให้สวดพระคาถาเงินล้าน ๙ จบคือ เมื่อจับเงินแล้ว ยังไม่นำออก ว่าคาถาเงินล้าน ๙ จบ แล้วนำเงินออก

8. ระหว่างวัน ขับรถไปกลับ ก่อนนอนสวดจนหลับไป แรกๆ 9 จบ

ค่อยๆเพิ่ม ยิ่งเห็นผลยิ่งมีกำลังใจเพิ่ม

วิธีการสวดบูชาพระคาถาเงินล้าน

เริ่มต้นต้องสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

อาราธนาศีล 5 ขอขมากรรมพระรัตนตรัย

โดย…

ตั้งนะโม 3จบ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ

สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโกอะกาลิโก

เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย

อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง

โลกัสสาติ

คำอาราธนาศีล 5

อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ ฯ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามิฯ

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิฯ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

อะทินนา ทานา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

กาเม สุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

มุสา วาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมา ทัฎฐานา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปจะขอรักษาศีล 5ให้บริสุทธิ์ดังเดิม

อิมินา ปัญจะสิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( 3 จบ ) กราบ3ครั้ง

อาราธนาศีล 5 เป็นประจำเช้า และ ก่อนนอนทุกวันชีวิตดีขึ้น

เรื่องนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะ ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อเลยละ ขอให้รวยๆเฮงๆกันทั่วหน้าจ้า

ข้อมูล tamsabye.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *